Bilgi İste

Kompozit Şaft

Kompozit Şaft:

Kardan şaftı, arkadan itişli araçlarda torku şanzımandan arka aksa aktararak
süspansiyonun bağıl hareketlerini kompanse eden sistemdir. Şaftın gövdesini meydana
getiren tork tüpü, ağırlığı düşürmek ve eğilme/burulma rijitliği sağlamak açısından
genellikle içi boş imal edilirken; tek, iki veya üç parçalı olabilir. Malzeme olarak
çoğunlukla çelik veya alüminyum kullanılırken imalatta çeşitli kaynak teknikleri
uygulanabilir. Kompozit malzemeler de tork tüpü için son dönemlerde yeni bir
alternative olarak ortaya çıkmıştır.
Tork tüpü için kompozit malzeme kullanmanın en temel avantajı, eğilme rezonansı
tarafından kısıtlanmakta olan şaft boyunun uzatılabilmesine imkan vermesidir.
Kompozit bir tork tüpü, daha yüksek elastisite modülü sayesinde, şaft boyunun
uzamasıyla iki parçalı yapının tek parçaya indirilebilmesini sağlar. Bu durumda aracın
sürüş karakterinde iyileştirmeler sağlanmasının yanı sıra, daha yalın bir yapıyla üretim
zamanının kısalması, envanter maliyetlerinin düşürülmesi ve bakım kolaylığı sağlanır.
Maliyet açısından bakıldığında ise; kompozit bir şaftın üretimi metal muadiline göre
daha karmaşık ve pahalı gibi gözükse de, bir kompozit şaft ömür devri içerisinde metal
bir şafttan daha ucuza malolacak şekilde tasarlanıp üretilebilir.
Metalik malzemeler otomotiv uygulamaları için şaft tasarımında geleneksel bir seçim
olmakla birlikte; ağırlık, yorulma dayanımı/ömrü ve kritik hız açısından teknolojik
sınırlara ulaşmış durumdadır. Otomotiv şaftı tasarımlarını ileriye taşımak açısından
çeşitli öneriler getirilmiş olsa da bunu şaft ağırlığını arttırmadan yapabilen bir çözüm
henüz sunulamamıştır. Tork tüpü olarak elyaf takviyeli kompozit yapıların
kullanılması performans limitlerinin ağırlık artışına sebep olmadan sağlanabilmesi
potansiyelini taşımaktadır.

Bilgi İste